Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze

E-książki

Informacje

Hotel konferencyjny Kraków

Krzysztof W. Baran profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych, m.in. kilkunastu monografi i, podręczników i komentarzy, w tym komentarzy do kodeksu Hotel konferencyjny Kraków pracy... Od tysiącleci ludzie proacute;bowali rozwikłać ukryte znaczenie tkwiące w liczbach i odnosić je do własnego życia. Przez wieki numerologia została wzbogacona o kolejne spostrzeżenia, by w końcu zasłużyć na zaszczytne miano ponadczasowej wiedzy ezoterycznej.

Cena: 148,57 154,39 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie