Ekonomia literatury

Ekonomia i finanse

Informacje

Marc Shell w swojej książce próbuje odpowiedzieć na fundamentalne pytanie - jaką rolę w naszym myśleniu o świecie odgrywa ekonomia? Jaki miała wpływ na kształtowanie się kultury Zachodu? I wreszcie - w jakim stopniu uformowała literaturę i filozofię? Shell zaczyna od pryncypiów,... nbsp;\"Gazeta Wyborcza\" jest największą opiniotwoacute;rczą gazetą w Polsce. Powstała w 1989 roku jako platforma pierwszych demokratycznych wyboroacute;w do parlamentu. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 150 tys. egzemplarzy i liczył 8 stron. Dziś \"Gazeta\" jest najchętniej...

Cena: 31,50
Dostępność: dostępny do tygodnia