Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją

Ekonomia i finanse

Informacje

ortodonta iława

W dyskusji o roli i znaczeniu pracowników we współczesnych organizacjach ścierają się różne poglądy i stanowiska. Autor pokazał: rolę pracownika i jego zachowań przedsiębiorczych wobec realizacji celów organizacji, zmiany zachodzące w tym zakresie w organizacji na ortodonta iława różnych etapach... Książka dotyczy rozpadu dwubiegunowego systemu bezpieczeństwa i blokowego podziału Europy oraz okresu przejściowego w procesie zmiany międzynarodowego układu sił. Ukazuje bezpieczeństwo europejskie w sposób wieloaspektowy, w jego dynamicznym ujęciu, wskazujšc na różnice między...

Cena: 38,42
Dostępność: dostępny od ręki